Velkommen

I min psykologpraksis beliggende i Hans Broges Bakker ved Aarhus tilbyder jeg samtaleterapi for voksne. Jeg tilbyder både individuel terapi og parterapi.

Som en af de eneste psykologer i Danmark tilbyder jeg også EEG-mental træning – en avanceret og evidensbaseret teknologi til træning af hjernen, som retter sig mod en bred vifte af psykologiske og fysiske problemstillinger.

I kraft af min mangeårige baggrund som erhvervspsykolog tilbyder jeg desuden personlig coaching og testning i relation til karriere og arbejdsliv.

Som person er jeg venlig og imødekommende, og ser det som min vigtigste opgave, at skabe en relation til dig, hvor du føler dig set, anerkendt og tryg. Samtidig er jeg også en direkte person, som tilstræber altid at formidle de væsentlige observationer og tanker, jeg har, på en måde som er tydelig, respektfuld og undersøgende.

Som psykolog, autoriseret af Socialministeriets Psykolognævn og medlem af Dansk Psykolog Forening, arbejder jeg iht. psykologlovens tavshedspligt og etiske regler.

Behandlinger

Samtaleterapi

Livet er en gave og de fleste af os ønsker, at være positive og at livet føles godt. Men mange føler sig energiforladte, ulykkelige, rastløse osv. Så livet er også svært, en belastning og en opgave.

Mange har sider ved sig selv, som de bøvler med. Det kan være temperament, kontrolbehov, generthed, angst, skam, vrede, meningsløshed osv. Andre er måske udfordrede af deres livssituation og føler sig ensomme, bange eller utilfredse, måske fordi der er noget ift. en partner, forældre, barn, ven, arbejdsplads etc. som ikke fungerer. Så samtaleterapien kan handle om at forandre noget ved sig selv, ved de relationer man er i eller ved ens livssituation.

Som din terapeut lytter jeg til dig, ser efter og fortæller dig det, du måske ikke selv kan se. Jeg hjælper dig med at lægge nye vinkler på dig selv og dine udfordringer, finde nye muligheder og støtte dig i at gennemføre det, du sætter dig for.

Som parterapeut understøtter jeg en dialog, som kan hjælpe jer til, at forstå hinanden bedre og gøre jeres individuelle og fælles muligheder og begrænsninger tydeligere, så der kan åbnes op for nye handlemåder.

Jeg arbejder ikke indenfor en bestemt psykologisk teori eller metode, men benytter primært en neuroaffektiv tilgang koblet med MFN og CFT.

EEG-mentaltræning

EEG træning er en avanceret, evidensbaseret teknologi til træning af hjernens funktion. Hjernen kan trænes til større ro, stabilitet og effektivitet. Træningsformen anvendes i stigende omfang herhjemme og i udlandet – og kan i 9 af 10 tilfælde hjælpe ift. f.eks. manglende kontrol, koncentrationbesvær, angst, stress og søvn.

Under træningen måles din hjernes aktivitet vha. elektroder som opfanger dens elektriske impulser. Via avanceret software transformeres impulserne til billede og lyd, som du ser og hører, og din hjerne dermed sanser. Din hjerne får altså “real-time” feed back om sin aktivitet. Denne præcise information hjælper den til at regulere sig selv ift. hvor meget/lidt spænding, den producerer.

Metoden er non-invasiv – der sendes IKKE noget IND i hjernen – og dermed ufarlig.

Det kræver ingen særlige forudsætninger eller færdigheder at træne, da regulering af hjerneaktivitet er en proces, der foregår uden vores indblanding og bevidste kontrol. Det betyder også, at man ikke skal anstrenge sig, når man træner.

Der er gennem de seneste 40 år blevet forsket intenst i metodens mange anvendelsesmuligheder og resultater, særligt i USA og Tyskland.

Se mere om EEG træning på www.master-your-mind.dk

Coaching og testning

For mange er coaching et vigtigt element ift. at bevare den personlige nerve i en krævende og hektisk kontekst. Det kan være, du føler dig stresset eller udbrændt. Eller der er konkrete opgaver eller sager, du mangler inspiration til. Det kan være besværlige relationer du måske skal gøre noget ved. Eller det drejer sig om sider ved dig selv, du synes står i vejen for det, du gerne vil. Måske spørgsmålet er, om du trives, der hvor du er og hvordan det hænger sammen med dig som person; dine behov, værdier, ambitioner etc. Eller du ønsker, at blive klogere på dine karriereønsker og -muligheder.

Coaching kan være i form af en enkelt samtale eller to – ofte er det nok i forhold til at komme videre med en konkret problemstilling. Der kan også tilrettelægges et målrettet udviklingsforløb understøttet af målrettede handlingsplaner.

Jeg tilbyder også erhvervspsykologisk testning. Dette inkluderer altid en grundig tilbagelæsning mhp. at sikre dig det bedst mulige udbytte. I tillæg hertil kan du vælge at få udarbejdet en personlig testrapport som – i modsætning til de fleste testrapporter – IKKE er computergenereret. Testrapporten er kort og overskuelig og kan f.eks. fungere som et værdifuldt bilag i forbindelse med jobsøgning. Testning kan også indgå som et element i et coaching forløb.

Se mere om tests samt øvrige erhvervs-psykologiske ydelser på www.arbejds-liv.dk.

Priser

SAMTALETERAPI

50 minutters session fra

700 kr

Mere info hér

EEG-MENTAL TRÆNING

50 minutters session fra

390 kr

Mere info hér

COACHING OG TESTNING

75 minutters session fra

1.050 kr

Mere info hér

Tilskud

Jeg er tilknyttet Sygeforsikring Danmark, så hvis du er medlem, har du mulighed for at opnå tilskud. Se mere om dine konkrete støttemuligheder på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside.

Jeg tager ikke imod henvisninger fra den offentlige sygesikring. Dette betyder, at jeg har korte ventetider.

Kontakt

Åbningstider:
Mandag – torsdag: 10:00 – 18:00 og fredag: 10.00 – 14.00

Telefon:
40 40 52 25

Klinikadresse:
Egebjergvej 24, 8220 Brabrand

4 + 6 =