Parterapi i Aarhus tilbydes af erfaren aut. psykolog

”De gange jeg har følt mig allermest ensom, har der altid været en anden ved min side” (ukendt)

Hvorfor parterapi?

Når vi går ind i et parforhold er det som regel på baggrund af, at have følt os set, anerkendt og elsket af den anden – eller i et håb om, en længsel efter, at blive det. Det at føle sig set og elsket er nemlig et basalt og dybtliggende behov vi alle har.

Men når den person, der er tættest på, ender med at være den, der (også) sårer mest, kan det være svært at fastholde glæden og engagementet i forholdet. Det var ikke det som var meningen. Og så kan ensomhedsfølelsen næsten føles mere ubærlig end hvis man rent faktisk var alene, som citatet ovenfor peger på.

I nogle forhold sker det, at grebet strammes og pladsen til at være den man er, til at være sig selv og til udfolde sig, bliver trang. I andre forhold mister man taget i hinanden, glemmer hinanden, fordi man hver især er fuldt optaget af sit eget eller fordi fællesskabet udvikler sig til kun at dreje sig om det praktiske i relation til eksempelvis hus og børn.

Det kan også ske, at det vi til at starte med fandt spændende eller udfordrende ved den anden og som gav en oplevelse af, at vi kompletterer hinanden, vender sig og bliver til irritation og mangel på forståelse og anerkendelse.

Det kan være der opstår en dynamik, hvor den ene part søger nærhed eller forsøger at kontrollere den anden – mens den anden trækker sig i forhold til den anden og/eller det fælles ansvar. Og udvikler forholdet sig sådan, at det basale behov for at blive set og elsket ikke tilfredsstilles, bliver forholdet med tiden til ét som er præget af voldsomme konflikter, indestængt vrede, giftigheder eller blot stille opgivelse og tålt ophold.   

Og i stedet for, at komme hinanden i møde, lytte og vise interesse, lukker vi os om os selv og skubber hinanden endnu væk i forsøget på at beskytte os selv mod en følelse af at være forkerte. Med tiden opstår et vedvarende negativt mønster, som kan blive sværere og sværere at bryde.

I sådanne situationer vælger mange par at få professionel hjælp i forsøget på at finde hinanden igen.

Hvordan foregår parterapi og hvordan arbejder jeg som parterapeut

Såfremt dét er den fælles dagsorden, vil et parterapiforløb typisk handle om at få hjælp til sammen bedre at klare livets udfordringer, for eksempel børn med særlige behov, sygdom, en krise eller blot en alt for travl hverdag. Eller til områder som ikke fungerer, f.eks. sexlivet eller kommunikationen i forholdet.

Desværre sker det for mange, at ”point of no return” er passeret for mindst den ene part, når et par-terapeutisk forløb starter. Det kommer ofte til udtryk ved, at den ene part har fundet ”en anden” som kommer til at fungere som en slags katalysator eller ”støttestativ” i forhold til at bryde ud af forholdet. Er det tilfældet giver det meget sjældent mening og udbytte, at lade et forløb rette sig mod at finde hinanden igen.

Alligevel kan det sagtens være frugtbart at gennemføre et parterapiforløb, men det er afgørende, at der ved forløbets start etableres et mål som er autentisk og giver reel mening. Som begge parter kan forpligte sig på.

Det kan for eksempel være at undersøge om forholdet overhovedet har en fremtid som par-forhold; om det kan genetableres, så begge parter kan være i det med glæde og værdighed – og i så fald hvordan.

Og hvis det, i den første del af et forløb, viser sig ikke at være tilfældet, kan det efterfølgende mål være, at komme gennem den meget svære proces en skilsmisse næsten altid udvikler sig til at blive – på en måde, så man skader hinanden og eventuelle børn mindst muligt. Der er også spørgsmålet om, hvordan man får sig genetableret omkring et fælles forældreskab som nu skal varetages på helt andre præmisser.

Som parterapeut tilstræber jeg at understøtte jeres dialog så den bliver så berigende, lærende, konstruktiv og sober som muligt. Jeg hjælper jer til, at forstå hinanden bedre og gøre jeres individuelle og fælles behov, viljer, muligheder og begrænsninger tydeligere, så der kan åbnes op for nye handlemåder.

Jeg sætter en klar ramme for samtalen og leder og hjælper jer bedst muligt der hvor bølgerne kan gå højt. I den proces tilstræber jeg at balancere tydelighed og lydhørhed. Hvor jeg skønner det er til gavn, bringer jeg mine fortolkninger og observationer af hvad der sker “her og nu” – med jer og i jeres indbyrdes samspil – til torvs, så der skabes mulighed for øget bevidsthed og nye måder at forstå tingene på og agere på.

Parterapi overblik

Parterapi kort sagt

  • Lytter og understøtter respektfuldt forløb
  • Identificerer dynamikker og mekanismer
  • Redskaber til at forstå jer selv og hinanden
  • Redskaber til at genskabe konstruktiv dialog
  • Vinkler og strategier der muliggør bedre samliv
  • Objektiv og konstruktiv støtte på jeres rejse
  • Hjælp til nænsom afvikling hvis det er ønsket

Parterapi priser

PR. SESSION: 75 min. – 1.650 kr.
(Mulighed for rabat m. 10 sessioners klippekort)

Kontakt? – Klik hér

Kontakt din psykolog i Brabrand, Aarhus 

Du kan kontakte mig her via formularen eller telefonisk

Helle Falsberg - Aut. Psykolog Århus | Kort ventetid

Helle Falsberg

TELEFONTID

Man - Torsdag
08:00 - 08:45

4040 5225

(Efterlad evt. besked og jeg vender tilbage snarest muligt)

10 + 11 =

Ved kontakt giver du automatisk samtykke til at tilsendt info behandles fortroligt jf. min hjemmesides samtykkeerklæring.