Parterapi i Aarhus tilbydes af erfaren aut. psykolog

”De gange jeg har følt mig allermest ensom, har der altid været en anden ved min side” (ukendt)

Hvorfor parterapi?

Når vi går ind i et parforhold er det som regel på baggrund af at have følt os set, anerkendt og elsket af den anden – eller i en længsel efter at blive det. Det at føle sig set og elsket er et basalt og dybtliggende behov vi alle har.

Men når den, som er tættest på ender med at være den, som sårer mest, kan det være svært at fastholde glæden og engagementet i forholdet. Det var ikke det som var meningen og frustrationen og ensomhedsfølelsen kan næsten synes mere ubærlig end hvis man var alene.

I nogle forhold sker det, at grebet strammes og pladsen til at være sig selv og til udfolde sig, bliver trang. I andre forhold glemmer man hinanden, fordi hver især er fuldt optaget af sit eget eller fordi forholdet ender med kun at dreje sig om det praktiske, eksempelvis hus og børn.

Det kan også ske, at det vi til at starte med fandt spændende eller udfordrende ved den anden og som gav en oplevelse af, at vi kompletterer hinanden, vender rundt – og bliver til gensidig irritation og mangel på forståelse og anerkendelse.

Der kan også opstå dynamikker, f.eks. søger den ene nærhed eller forsøger at kontrollere den anden – mens den anden trækker sig.

Med tiden kan forholdet udvikle sig til ét som er præget af voldsomme konflikter, indestængt vrede, giftigheder eller blot stille opgivelse og tålt ophold.   

Og i stedet for, at komme hinanden i møde, lytte og vise interesse, lukker vi os om os selv og skubber hinanden endnu væk i forsøget på at beskytte os selv mod en følelse af at være forkerte.

I sådanne situationer vælger mange par at få professionel hjælp i forsøget på at finde hinanden igen.

Hvordan foregår parterapi og hvordan arbejder jeg som parterapeut

Såfremt dét er den fælles dagsorden, vil et parterapiforløb typisk handle om at få hjælp til sammen bedre at klare livets udfordringer, for eksempel børn med særlige behov, sygdom, en krise eller blot en alt for travl hverdag. Eller til områder som ikke fungerer, f.eks. sexlivet eller kommunikationen i forholdet.

Desværre er det ofte sådan at ”point of no return” er passeret for mindst den ene når et forløb starter. Måske der allerede er ”en anden” som fungerer som en slags katalysator til at bryde ud af forholdet. 

Alligevel kan det være frugtbart at gennemføre et parterapiforløb, men det er afgørende, at der ved forløbets start etableres et mål som er autentisk og giver reel mening. Som begge parter kan forpligte sig på.

Det kan for eksempel være at undersøge om forholdet overhovedet har en fremtid som par-forhold; om det kan genetableres, så begge parter kan være i det med glæde og værdighed – og i så fald hvordan.

Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, kan det efterfølgende sigte med forløbet være, at komme gennem den meget svære proces en skilsmisse næsten altid er – på en måde, så man skader hinanden og eventuelle børn mindst muligt. Der er også spørgsmålet om, hvordan man får sig genetableret omkring et fælles forældreskab som nu skal varetages på helt andre præmisser.

Som parterapeut tilstræber jeg at understøtte jeres dialog så den bliver så berigende, lærende, konstruktiv og sober som muligt. Jeg hjælper jer til, at forstå hinanden bedre og gøre jeres individuelle og fælles behov, viljer, muligheder og begrænsninger tydeligere, så der kan åbnes op for nye handlemåder.

Jeg sætter en klar ramme for samtalen og leder og hjælper jer bedst muligt der hvor bølgerne kan gå højt. I den proces tilstræber jeg at balancere tydelighed og lydhørhed. Hvor jeg skønner det er til gavn, bringer jeg mine fortolkninger og observationer af hvad der sker “her og nu” – med jer og i jeres indbyrdes samspil – til torvs, så der skabes mulighed for øget bevidsthed og nye måder at forstå tingene på og agere på.

Parterapi overblik

Parterapi kort sagt

  • Lytter og understøtter respektfuldt forløb
  • Identificerer dynamikker og mekanismer
  • Redskaber til at forstå jer selv og hinanden
  • Redskaber til at genskabe konstruktiv dialog
  • Vinkler og strategier der muliggør bedre samliv
  • Objektiv og konstruktiv støtte på jeres rejse
  • Hjælp til nænsom afvikling hvis det er ønsket

Kontakt? – Klik hér