Privatlivspolitik

Vi tager privatliv og databehandling alvorligt. Kontakt os i så fald du har spørgsmål eller indsigelser i forhold til hvordan vi behandler din persondata og vi vil med glæde hjælpe dig.

Ved at bruge vores hjemmeside og andre services under dette domæne giver du samtykke til at din persondata behandles jf. betingelserne beskrevet i denne privatlivspolitik.

Indholdsfortegnelse

 1. Definitioner af termer i privatlivspolitik
 2. Principper for databeskyttelse som vi følger
 3. Dine rettigheder i forhold til din persondata
 4. Hvilken persondata vi indsamler om dig
 5. Hvordan vi behandler din persondata
 6. Hvem der ellers har adgang til din persondata
 7. Hvordan vi sikrer din persondata
 8. Information om cookies
 9. Kontakt info

Definitioner

Persondata – enhver information der relaterer sig til en identificeret eller identificerbar person.
Behandling – en handling eller sekvens af handlinger som udføres i forbindelse med persondata.
Den registrerede – den person hvis persondata behandles.
Databehandler – en IT partner der varetager teknisk behandling af persondata.
Dataansvarlig – ejeren af domænet som er ansvarlig for standarder i forbindelse med behandling af persondata.
Obligatoriske / 1. parts cookies –  tekst filer der lagres i din browser for at sikre nødvendig funktionalitet på hjemmesiden.
3. parts cookies – tekst filer der lagres i browser af 3. part (f.eks. Google Analytics) m.h.p. statestik, optimering og markedsføring.
Børn – personer under 18 år.
Vi/os – den dataansvarlige + databehandler(e).

Principper for databeskyttelse

I forbindelse med behandling af din persondata lover vi at efterleve følgende principper for databeskyttelse:

 • Databehandling er lovlig, fair og gennemskuelig. Databehandling finder kun sted når det nødvendigt og på lovligt grundlag. Vi tager altid dine rettigheder i betragtning før vi behandler persondata. Vi vil altid informere dig om behandling af persondata ved anmodning.
 • Databehandling er begrænset til formålet det er indsamlet til. Aktiviteter i forbindelse med indsamling og behandling matcher altid formålet.
 • Databehandling sker med så lidt data som muligt. Vi indsamler og behandler ikke mere persondata end nødvendigt.
 • Databehandling er en tidsbegrænset aktivitet. Vi opbevarer ikke persondata længere end nødvendigt.
 • Vi gør vores bedste for at sikre at den persondata vi behandler er korrekt.
 • Vi gør vores bedste for at sikre at persondata behandles med integritet og sikkerhed for øje.

Den registreredes rettigheder

Den registrerede har jf. Persondataforordningen følgende rettigheder i forhold til sin persondata:

 1. Ret til indsigt – du har ret til at vide om din persondata behandles; hvilken data der indsamles, hvor den indsamles, hvorfor den indsamles  og hvem der behandler den.
 2. Ret til adgang – du har ret til at tilgå den data der er indsamlet fra/om dig. Dette inkluderer din ret til at anmode om og modtage en kopi af den persondata der er indsamlet.
 3. Ret til rettelser – du har ret til at anmode om at få rettet eller slettet din persondata hvis den er ikke er komplet eller hvis den er ukorrekt.
 4. Ret til sletning – såfremt de nødvendige forudsætninger er opfyldt kan du anmode om at få slettet din persondata fra vores journaler.
 5. Ret til begrænsning – såfremt de nødvendige forudsætninger er opfyldt kan du anmode om at få begrænset behandling af din persondata.
 6. Ret til indsigelse – du har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af din persondata i visse henseender, f.eks. i forbindelse med direkte marketing.
 7. Ret til indsigelse mod automatisering – du har du ret til at gøre indsigelse mod automatiseret behandling af din persondata i visse henseender, f.eks. i forbindelse med profilering herunder at der ikke træffes afgørelser baseret udelukkende på automatiserings- mekanismer. Det er en ret du kan påberåbe dig hvis udfaldet af profilering har juridiske konsekvenser eller påvirker dig betragteligt på anden vis.
 8. Ret til dataportabilitet – du har ret til at udbede dig din persondata i en maskin-venligt format eller om muligt direkte at få overført din persondata fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig.
 9. Ret til at klage – i tilfælde af at vi afviser at behandle din anmodning om ret til adgang vil vi oplyse hvorfor. Hvis du er utilfreds med den måde din anmodning er blevet behandlet på kontakt os da venligst.
 10. Ret til hjælp fra tilsynsførende myndighed – hvilket betyder, at du har ret til hjælp fra en tilsynsmyndighed såfremt du mangler hjælp og herunder ret til assistance f.eks. i forbindelse med at anlægge erstatningskrav.
 11. Ret til at tilbagetrække samtykke – du har ret til at få annulleret dit samtykke til behandling af din persondata.

Data vi indsamler

Information du har givet os
Vi indsamler hovedsageligt kontaktinformation der er nødvendig for at levere et produkt eller en service eller for at forbedre din kundeoplevelse hos os. Vi gemmer den info du har givet os bl.a. i forbindelse med at du kontakter os via hjemmesiden. Den opbevares så vi kan kommunikere med dig efterfølgende. Herunder følger den type af data der evt. indsamles.

Persondata

 • Navn (obligatorisk)
 • E-mail (obligatorisk)
 • Telefonnr.
 • Adresse, postnr. og by

Virksomhedsdata
Herudover indsamles og behandles evt. følgende virksomhedsdata såfremt relevant:

 • Firmanavn
 • CVR nr
 • Adresse, by og postnr
 • Faktureringsadresse

Kreditkortsdata
Vi bistår bl.a. kunder med opsætning af webshop inkl. den betalingsgateway kunden ønsker. Under opsætning og test processen benyttes fiktiv testdata. Al transaktionsdata og persondata i.f.m. med online køb afvikles udelukkende gennem betalingsudbyderens krypterede betalingsgateway. Med mindre der foreligger en serviceaftale der konkretiserer at vi har adgang til denne data kan vi ikke drages til ansvar.

Information der automatisk indsamles
Dette inkluderer data der opbevares i cookies og andres sessions-værktøjer. F.eks. indkøbskurv info (i tilfælde af at webshop funktionalitet er etableret), din IP adresse, din transaktionshistorik (hvis der er en webshop) osv. Denne info benyttes til at optimere din brugeroplevelse og hjemmesidens brugervenlighed.  Ved at benytte dig af vores hjemmeside og services eller ved at surfe rundt på vores hjemmeside logges besøgs- aktivitet med disse formål.

Information fra vores partnere
Vi indsamler evt. information fra partnere forudsat at de lovmæssigt må dele denne info med os. Det er enten information du har givet dem direkte eller som de har indsamlet på anden lovformelig vis. Se vores partner oversigt her.

Offenlig tilgængelig information
Det er muligt vi indhenter info som er offentlig tilgængeligt, f.eks. kreditstatus i RKI eller lignende.

Hvordan vi benytter din persondata

Vi benytter din persondata i forbindelse med at vi:

 • udfører en service for dig. Det kan f.eks. være at registrere en profil på hjemmesiden, levere et produkt eller en service du har bedt om eller at svare på en henvendelse fra dig. Det kan også være at sende dig et tilbud efter ønske og generelt kommunikere og interagere med dig i forbindelse med et af disse formål eller hvis der f.eks. sker ændringer omkring vores services som har relevans for dig;
 • forbedrer din brugeroplevelse;
 • udfører en forpligtelse under kontrakt eller sikre en lovmæssig forpligtelse;

Indhentet persondata benyttes kun på legitim vis efter samtykke.

Som grundlag for at indgå i et kontrakt og/eller udføre aftalte services for dig benyttes din persondata til disse formål:

 • til at identificere dig og/eller din virksomhed;
 • til at udføre eller tilbyde dig en service eller produkt;
 • til at kommunikere i forbindelse med services, salg, tilbudsgivning og/eller fakturering;
 • til journalisering i forbindelse med udførelse af services og opgaveløsning

Indsendt persondata registreres i virksomhedens IT system(er) bl.a. for at sikre korrekt og rettidig kommunikation samt for at dokumentere arbejdsprocedurer. Den type af systemer der anvendes til administration af virksomheden er følgende:

 • Kommunikation: Kontakt- og persondata opbevares i kundesystem, e-mail system samt evt. adressebog på telefon
 • Hjemmeside:  Basal kontaktdata samt IP adresse logges på hjemmesidens CMS ved henvendelse (ikke beskeder)
 • Journalisering: Persondata indgår sammen med evt. noter om forløbet samt evt beskeder i et journalsystem.
 • Økonomi:  Person- og firmadata benyttes f.eks. i forbindelse med kundefakturering / estimering. Jf. gældende dansk lovgivning skal regnskabsdata (inkl. bilag) påtegnet enten person- eller virksomhedsdata opbevares i 5 år.

Leverandørerne af de anvendte IT systemer har oplyst den dataansvarlige at de behandler registreret data i overensstemmelse med Persondataforordningen.

Vi gemmer faktura info og anden relevant persondata indsamlet om dig så længe som det er påkrævet i forhold til at indfri lovkrav ift. journalisering, bogføring, regnskab og andre lovmæssige forpligtelser.

Det kan herudover forekomme at din persondata benyttes i følgende sammenhænge:

 • sende personligt rettede tilbud;
 • administrere og analysere vores kundeportefølje, f.eks. for at se hvilke services du har benyttet – så vi kan forbedre kvalitet, udvalg og relevans af de services og produkter vi tilbyder;
 • invitere dig til at udfylde spørgeskemaer;

Så længe du ikke har fravalgt ovenstående forbeholder vi os ret til at tilbyde dig produkter eller services du har benyttet dig af og/eller udvist interesse for før, f.eks. ved at kigge på vores hjemmeside eller ved at fortælle os det. Hvis du ikke ønsker dette bedes du kontakte os.

Ved dit samtykke kan din persondate evt. benyttes til:

 • at sende nyhedsbreve eller kampagnetilbud
 • andre formål som der i så fald vil blive anmodet om dit eksplicitte samtykke til;

Vi behandler din persondata for at opfylde lovkrav og agere indenfor lovens rammer. Vi forbeholder vi os ret til evt. at anonymisere indsamlet data til brug udenfor rammerne af denne privatlivspolitik, dog kun såfremt relevant formål opstår.

Det er muligt at vi behandler din persondata i andre sammenhænge der ikke er nævnt her. Disse er i så fald kompatible med det formål som din persondata blev indsamlet til i første omgang. For at sikre os at dette er tilfældet sørger vi for at:

 • sammenhængen mellem formål, kontekst og typen af persondata retfærdiggør yderligere behandling;
 • yderligere behandling ikke har negativ afsmitning på dig og dine interesser;
 • al data behandles sikkert og etisk korrekt

Du vil blive orienteret i tilfælde af yderligere behandling af data med formål der ikke er kompatible jf. ovenfor.

Sletning af delt persondata

Du kan administrere den persondata du har delt via hjemmesidens kontaktform på vores persondata management side – herunder slette og eksportere denne data.

Hvem kan ellers tilgå din persondata

Vi deler ikke din persondata med uvedkommende I visse tilfælde kan data blive delt med partnere. såfremt det anses for nødvendigt f.eks. for at levere en service du efterspørger. Dette vil aldrig ske uden samtykke.

Din data kan teoretisk blive delt med følgende partnere:

Databehandlingspartnere:

Af sikkerhedsmæssige hensyn er det ikke alle servicepartnere der indgår i det tekniske setup af hjemmesiden der oplyses. Rette myndighed kan rekvirere oversigt ved nærmere anmodning via vores kontaktside. Vi arbejder kun sammen med databehandlingspartnere som dokumenterer compliance med lovpligtige standarder for at beskytte persondata efter bl.a. Persondataforordningen.

Vi deler udelukkende din persondata med trediepart eller offentlige myndigheder, såfremt vi er lovmæssigt forpligtede til dette. Kun hvis du har givet samtykke eller der er lovmæssig hjemmel vil din data blive delt.

Hvordan vi sikrer din data

Vi gør vores bedste for at sikre din persondata via en kombination af tekniske foranstaltninger og sikkerhedsprocedurer. Vi benytter bl.a. sikre protokoller til at kommunikere og overføre data (f.eks. SSL certificerede hjemmesider samt krypteret e-mail). Hjemmesidens SSL certifikat er A rated jf. ssllabs.com. Domæner sikres mod misbrug (f.eks. phishing) via DNSSec valideret opsætning.

Vi benytter kryptering, anonymisering og pseudonymisering hvor det er passende. Vi monitorerer vores systemer for at sikre data mod bl.a. sikkerhedsbrister og cyberangreb samt for at sikre tilgængelighed. Hvor muligt benyttes TFA (Two Factor Autentifikation) til at dobbeltsikre logins på online services der indgår i vores setup.

Vi vil gøre alt indenfor rimelighedens grænser for at forhindre datalækage. Men det er umuligt at garantere 100% data sikkerhed. Vi lover at orientere og samarbejde med datatilsynet i tilfælde af datalækage. Vi vil også orientere dig i tilfælde af hvis dine rettigheder eller interesser er blevet kompromiserede.

Såfremt der er mulighed for at oprette en brugerkonto hos os skal du være opmærksom på at hemmeligholde brugernavn og kodeord.

Børn

Vi indsamler ikke med forsæt informationer fra børn og vi målretter ikke services eller lign. mod personer der ikke er myndige.

Cookies og andre teknologier vi benytter

Vi benytter cookies og/eller lignende teknologier til at analysere besøgsadfærd, website administration og til at indsamle informationer om hjemmesidens brugere. Formålet er at personalisere og optimere service vi tilbyder.

En cookie er en lille tekstfil der gemmes på din computer i din browser. Cookies gemmer informationer der får hjemmesiden til at fungere. Det er kun os der kan tilgå de obligatoriske 1. part cookies der er genereret af vores hjemmeside og deres formål er at få siden til at fungere.

Du kan også styre cookies på browserniveau. Hvis du vælger at blokere cookies i din browser er der funktioner der ikke vil fungere på de hjemmesider du besøger.

Vi benytter cookies til følgende:

 • Obligatoriske (1. parts) cookies – disse cookies er påkrævet for at benytte vigtige funktioner på hjemmesiden såsom at logge på og kontrollere brugen af 3. parts cookies. De indsamler ikke personlig info om dig men din IP adresse logges i forbindelse med samtykke.
 • Funktionelle cookies – disse cookies sikrer funktionalitet der øger serviceniveauet for hjemmesiden og muliggør at du ikke skal gen- indtaste informationer. F.eks. kan de gemme det navn og e-mail du oplyser i en kommentarform så du ikke skal taste den igen næste gang.
 • Analyse cookies – disse cookies benyttes til at spore brug og performance af hjemmesiden og vore services.
 • Reklame cookies – hvis hjemmesiden er reklamedrevet benyttes disse cookies til at vise reklamer der er tilpasset dig og dine interesser samt til at begrænse at samme reklamer vises konstant. De placeres som regel af annoncørnetværk på hjemmesiden med hjemmeside ejerens tilladelse. Reklame cookies husker du har besøgt en given hjemmesiden og denne info deles med andre – såsom annoncører. Reklame cookies er ofte forbundet med den funktionalitet annoncøren udbyder.

Vi benyttes Google Analytics til at måle trafik på hjemmesiden anonymt. Google har deres egen privatlivspolitik som du kan læse her. Hvis du ikke ønsker indgå i de statistikker Google Analytics indsamler data til kan du fravælge det på Google Analytics fravalgsside. Google Analytics opbevarer indhentet ikke- aggregeret data i maksimalt 26 måneder hvorefter data slettes.

Anvendelse af cookies er i compliance med persondataforordningen bl.a. fordi vi ved anmodning om dit samtykke til cookies på hjemmesiden informerer om følgende:

 • Benyttede cookie data typer og formål (via link til denne Privatlivspolitik i cookie banner)
 • Kun obligatoriske cookies anvendes indtil du har givet samtykke til andet (ved at klikke “Acceptér” i cookie banneret)
 • Du kan benytte hjemmesiden helt uden 3. parts cookies (ved at klikke “Afvis” i cookie banneret)
 • Du kan annullere dit samtykke til og afvise brug af cookies fra vores hjemmeside ved at slette cookies i din browser jf. anvisninger nedenfor.

Som standard gemmes dit cookie samtykke i et år. Herefter vil du blive bedt om at afgive fornyelse af samtykke når du besøger vores hjemmeside igen.

Annulér dit cookie samtykke Bloker, slet eller ret cookies

Cookies lagres lokalt i din browser på din computer og vi bruger en cookie til at huske d. For at annullere dit samtykke fjerne du uønskede cookies direkte via din browsers indstillinger. Se hvordan du gør nedenfor:

Alternativt kan du også kontrollere visse tredjeparts cookies via en privatlivsfremmende platform, såsom optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com.

Slettes cookies fra din browser vil du via et banner blive bedt om at forholde dig til brug af cookies igen hvis du senere besøger vores hjemmeside. Der kan du så vælge at afvise brug af 3. parts cookies fremadrettet. Dit valg huskes i 12 mdr.

For at læse mere om cookies om kan du besøge allaboutcookies.org.

Kontakt information

Dataansvarlig
Helle Falsberg
Kontaktside

Såfremt du mener vi ikke overholder gældende privatlivsbestemmelser og ønsker at indgive en klage kan du kontakte den tilsynsførende myndighed nedenfor. Vi vil dog opfordre dig til først at kontakte os og give os mulighed for at rette fejl inden.

Tilsynsførende myndighed
Datatilsynet
https://www.datatilsynet.dk
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 33 1932 00

Ændringer til denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre denne privatlivspolitik uden varsel. Sidste modifikation fandt sted d. 17. maj 2018.