Samtaleterapi tilbydes ved erfaren Aut. Psykolog Aarhus

”Udfoldelse af livskraften stander på kærlig indsigt i, hvem man i grunden er”

Livet er en gave – og vi ønsker os at, det føles godt og at vi er glade og tilfredse. Men i perioder føler vi os snarere energiforladte, trætte, ulykkelige, tomme, bange, triste, stressede osv. – og at livet er svært og belastende. Det kan være af grunde vi kender. Det kan også være vi ikke forstår hvorfor vi har det, som vi har.

Når livet på den måde er gået i hårdknude, kan det være vigtigt at anerkende sin situation og se den som noget det både er muligt og nødvendigt, at blive klogere på og lære af. Hvis man har den tilgang betyder det, at den krise man befinder sig i kan føre til vigtige indsigter som gør, at livet efterfølgende opleves at have større dybde og mening end før krisen.

Samtaleterapi kan give dig viden om, hvorfor du har det som du har og åbne op for nye muligheder

Konkret kan en krise komme til udtryk som en særlig vanskelig livssituation. Det kan f.eks. være der er noget i relation til en partner, forældre, barn, ven, arbejdsplads etc. som ikke fungerer – og som gør, at man føler sig utilfreds, stresset, overbelastet, ensom, ængstelig eller sorgfuld osv.

En krise kan også vise sig ved, at sider ved os selv, som vi kender og plejer at kunne kontrollere – måske oven i købet plejer at kunne bruge konstruktivt – nu snarere løber af med os eller spænder ben for os. Eller der viser sig sider hos os selv, følelser eller måder at reagere på som forundrer og forskrækker os. Det kan være temperament, kontrolbehov, generthed, angst, skam, tristhed, modløshed, meningsløshed, aggression, vrede osv.

Så af mange forskellige grunde kan samtaleterapi være en meningsfuld proces, når det handler om at blive klogere på og finde nye muligheder i forhold til sig selv, de relationer man er i eller sin livssituation.

Men at gå i terapi kan også være som et udtryk for en dybere længsel efter at vores iboende livskraft kan få lov at udfolde sig – fordi det er det, som er selve meningen med livet. For mange er denne livskraft imidlertid hæmmet eller stækket, og her er vejen frem ofte større og mere kærlig og selv-understøttende indsigt i, hvem man i grunden er.

Hvordan foregår individuel samtaleterapi og hvordan arbejder jeg som terapeut?

Som din terapeut lytter jeg til dig og undersøger sammen med dig, hvad det er du dybest set ønsker dig og har brug for –  og hvad det er, som står i vejen.

På den måde bliver vi sammen klogere på det, du måske ikke umiddelbart kunne se. Det giver dig nye vinkler på dig selv, din situation og dine udfordringer og ud af det kan der opstå nye muligheder og veje at gå. På den baggrund kan jeg også være den, som støtter dig i at gennemføre det, du sætter dig for.

Jeg ser et terapiforløb som et ligeværdigt samarbejde mellem to eksperter. Den ene ekspert er dig. Din ekspertise er din viden om, hvordan det er, at være dig. Den anden ekspert er mig og min ekspertise er min generelle viden om psyken, hvordan man kan komme til at mistrives og hvordan man kan arbejde mest muligt hensigtsmæssigt med at komme på plads; fungere og få det bedre. Det er afgørende, at begge disse vore ekspertiser bringes i spil og ”arbejder godt sammen” under et terapiforløb.

Under terapien er der fokus på både hoved, hjerte og krop – og vi arbejder meget konkret med de reaktioner som finder sted ”her og nu” i løbet af samtalerne – med de tanker, følelser og kropslige oplevelser som opstår mens vi sammen undersøger, hvad du ønsker dig, hvad som er svært for dig, hvorfor det er svært for dig og hvilke ressourcer som kan bringe dig videre.

Når man går i terapi, er der ikke meget som bare kommer let og af sig selv. Var det sådan, havde du formodentlig heller ikke brug for hjælp til at komme videre. Et terapeutisk forløb er derfor krævende og en investering. Ikke mindst for dig som klient. Så nogen gange kan der være brug for et godt grin, når vi f.eks. får øje på, hvor uhensigtsmæssigt vi tænker om tingene, fortolker dem, reagerer osv.

Samtaleterapi kort

Terapeutens tilgang

 • Afklarer dine ønsker og behov
 • Er lyttende, empatisk og forstående
 • Betragter terapi som et samarbejde
 • Fokus på hvad der sker her og nu i samtalen
 • Udforskning af, hvad som står i vejen
 • Hjælper med at belyse det der er svært at se
 • Finder nye vinkler på dine udfordringer
 • Konkretiserer muligheder, strategier og mål
 • Større viden gennem psyko-education
 • Arbejder med tanker, følelser og kropslige reaktioner – hoved, hjerte og krop
 • Støtter dig på rejsen hen mod dine ønsker

Kontakt? – Klik hér