Samtykkeerklæring

Som præmis for interaktion mellem dig og websitets ejer anmodes hermed om dit samtykke til behandling af din persondata jf. retningslinjerne beskrevet nedenfor.

Aftalens parter

Vi anmoder hermed om samtykke til anvende den persondata du deler med os til de formål og på den måde der er opsummeret i denne kortfattede erklæring. Klik på ønsket emne nedenfor for at se et resume og se vores privatlivspolitik for uddybende info.

Den persondata vi indsamler

Ved henvendelser online indsamles almindelige personoplysninger via websitets kontaktform. Der anmodes om følgende almene identifikationsoplysninger.

  • Navn*
  • E-mail*
  • Telefonnr.
  • Adresse
  • IP adresse*

Det kan derudover forekomme, at der indhentes virksomhedsdata i form af almen identifikations og kontaktinfo. Se yderligere info i vores privatlivspolitik. * Obligatorisk – logges ved henvendelse via kontaktformular som dokumentation for samtykke

Hvordan persondata anvendes

Data sendt via hjemmesidens kontaktformular og e-mail sendes direkte til den dataansvarlige som er ejeren af websitet. Din date benyttes alene af den dataansvarlige med følgende formål:

  • Kommunikation med dig
  • Dokumentation i faglig og/eller lovmæssig øjemed

Hvis relevant registreres data i virksomhedens IT systemer af den dataansvarlige. Formålet er at sikre rettidig behandling af forespørgsler, holde styr på aftaler og hvilke services der ønskes samt dokumentere udført arbejde. Basal kontaktdata logges automatisk på hjemmesiden når man benytter websitets kontaktform som dokumentation for online samtykke. Din persondata opbevares ikke længere end nødvendigt. Hvert år sanerer den dataansvarlige sine IT systemer for at sikre at overflødig kontakt- og persondata slettes. Anden lovgivning kan dog betinge andet. F.eks. gør regnskabsloven gældende at dokumentation skal opbevares i min. 5 år. Du kan til hver en tid anmode om sletning af din data (se punkt nedenfor). Se vores privatlivspolitik for uddybende info.

Deling af Persondata

Vi tager dit privatliv alvorligt og deler ikke din persondata med andre. I tilfælde af anmodning fra 3. part (f.eks. en offentlig myndighed) om indsigt i din persondata vil den dataansvarlige udbede sig dokumentation for dit samtykke før anmodningen evt. kan efterkommes. Den dataansvarlige har indgået databehandleraftaler med relevante tekniske samarbejdspartnere for at sikre at varetagelse af IT vedligeholdelsesopgaver og sikkerhedsprocedurer er i overensstemmelse med Persondataforordningens forskrifter. Dvs. at din persondata behandles sikkert og fortroligt. Du har derudover ret til selv at anmode om deling af din persondata med tredjepart. Læs evt. mere om dette i vores privatlivspolitik.  

Anvendelse af Cookies

Der anmodes om særskilt samtykke til brug af cookies via et banner på hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler der lagres i din browser og de samler anonymiseret data med info om hvordan websitet benyttes. Vi anvender cookies til:

  • At sikre hjemmesidens fuktioner fungerer korrekt (obligatorisk)
  • At sikre at ikke-obligatoriske 3. parts cookies ikke placeres i din browser uden dit samtykke
  • At føre statistik samt optimere og målrette indhold og brugervenlighed efter besøgendes adfærd på sitet (kan fravælges)

Såfremt du har givet samtykke placeres der tredjeparts cookies i din browser. Disse cookies registrerer hvordan du bruger vores hjemmeside. Sletter du cookies fra din browser vil du ved næste besøg på hjemmesiden blive bedt om at forholde dig til brug af cookies påny. Se mere info om cookies i vores privatlivspolitik.

Dine rettigheder i.f.t. persondata og samtykke

Du har altid mulighed få rettet eller slettet din persondata fra den dataansvarliges IT systemer – samt til at inddrage dit samtykke. Jf. Persondataforordningen skal kontaktinfo og persondata holdes ajour. Dette gør vi bl.a. ved at sanere indhentet data en gang årligt så vi kun opbevarer relevant data. Derudover opfordrer vi dig til at informere os hvis du f.eks. skifter kontaktinfo. Du kan til hver en tid anmode om at få annulleret dit samtykke til anvendelse af din persondata foruden at få slettet delt persondata. Hvis din anmodning godkendes vil samtykke og persondata blive fjernet fra den dataansvarliges IT systemer hurtigst muligt (maks. indenfor 1 måned). Vær dog opmærksom på at dansk lovgivning i visse sammenhænge påbyder os at opbevare data i længere tid. F.eks. skal regnskabsbilag opbevares i min. 5 år jf. regnskabsloven. Du kan også til hver en tid tilbagekalde dit samtykke til cookies. Rent teknisk kan allerede delt aggregeret data indhentet til brug i 3. parts programmer som f.eks. Google Analytics dog ikke tilbagetrækkes. Vi kan derimod registrere og efterleve dine præferencer fremadrettet. Du kan læse uddybende om dine rettigheder og se hvordan du ændret dine præferencer via vores privatlivspolitik.

Din ret til indsigt

Ovenfor kan du se hvilken persondata vi anmoder om at du deler med os online. Du kan herudover anmode om at få tilsendt en kopi af de persondata den dataansvarlige har i sine IT systemer. Din anmodning behandles hurtigst muligt. Målsætningen er at din anmodning færdigbehandles indenfor maksimalt 1 måned. Vi beder om din forståelse såfremt der pga travlhed går længere tid. Efter endt behandling fremsendes en dataoversigt per krypteret e-mail. Du vil herefter modtage en kode til at låse e-mailen op med pr SMS. Anmodningen behandles først når det er verificeret at det er dig der har sendt den. Data dels via hjemmesidens kontaktform kan du til hver en tid selv administrere. For mere info se vores privatlivspolitik.

Dine klagemuligheder

Du har klageret hvis du mener den dataansvarlige ikke har levet op til gældende krav i.f.t. håndtering af din persondata jf. Persondataforordningens regler eller anden datalovgivning. Du har i den situation mulighed for at rette en formel klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet). I tilfælde af fejl opfordrer du til først at rette henvendelse til os for at gøre opmærksom på det konkrete problem, så vi kan finde årsagen til fejlen og rette den. Se også vores privatlivspolitik.

Tak for dit samtykke

Vi tager dit privatliv alvorligt og sætter pris på dit samtykke. Såfremt du ønsker at sende beskeder via hjemmesiden er dit samtykke til denne erklæring påkrævet. Det afgives via checkboksen som findes ved kontaktformen på kontaktsiden. Ønsker du uddybende info henviser vi til vores privatlivspolitik.

Indeværende samtykkeerklæring samt andre betingelser for brug af services stillet til rådighed af Nygaardweb.dk revideres løbende sammen med procedurer for det tekniske setup for at sikre fuld compliance med gældende lovkrav. Dette er du som bruger af websitet indforstået med – hvis ikke kan du i stedet fortsætte til Google her.

© Appendix – du må genanvende denne sides indhold under følgende betingelser


©2018 Copyright info – dansk


Denne samtykkeerklæring er beskyttet under Creative Commons – Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Du er velkommen til at genanvende, remixe eller re-distribuere denne samtykkeerklæring under forudsætning af at du bibeholder det valgte Creative Commons copyright notice inkl. dette appendix i original form og kontekst. Dokumentet i sin originale form er juridisk bindende for besøgende på Nygaardweb.dk og stilles udelukkende til rådighed for andre dataansvarlige og databehandlere som inspiration. Forfatteren af det originale dokument kan på ingen måde drages til juridisk eller økonomisk ansvar for anvendelse af samtykkeerklæringen udenfor eget domæne (nygaardweb.dk). Ved brug på egen hjemmeside forpligter du dig således til at fjerne alle referencer og links fra selve erklæringen (alt over © Copyright sektionen). Denne samtykkeerklæring er baseret på original version der anvendes på nygaardweb.dk.


©2018 Copyright notice – English


This consent statement is released for public use under Creative Commons – Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Feel free to reuse, remix or re-distribute the above consent notice provided you keep the chosen Creative Commons copyright notice alongside this appendix attached in its original shape, form and context. The consent statement in its original form serves as a legally binding document at its original domain – nygaardweb.dk – only. It has been made available for inspirational purposes only. Thus the original author (nygaardweb.dk) cannot under any circumstances be held legally or economically responsible for any re-used version of the original document in any shape or form outside its original domain (nygaardweb.dk). If you do choose to publish your own version of this consent statement or reuse parts on your own website you are obliged to remove any and all references and links to the author within the statement itself i.e. everything above the © Copyright header. This GDPR consent statement is based on an original version shared for free reuse at nygaardweb.dk.