Stressgruppe

Akut stress opstår når man oplever at krav og forventninger overstiger ens ressourcer. Det kan være på grund af noget på arbejdet eller på hjemmefronten. Kronisk stress er en mere generel oplevelse af uro eller ubehag, som ikke nødvendigvis hænger sammen med bestemte krav og forventninger. Det opleves snarere som om “det er sådan man er”. 

Er du ramt af stress eller kender du til let at blive stresset? Vil du gerne have mere viden og inspiration – og er du med på, at dele dine udfordringer og erfaringer med andre, er stress-støtte-gruppen måske noget for dig. I gruppen arbejder vi både med akut stress og kronisk stress – og støtter hinanden i at skabe gode forandringer i forhold til at blive mindre stresset.

Gruppen består af ca. 6 deltagere og ledes af Louise Juul og Helle Falsberg, begge autoriserede psykologer med speciale i stress. Vi mødes i Brabrand ved Aarhus hver anden onsdag kl. 15.30-17.30 – i alt 8 gange.